Wednesday, April 20, 2022

[1186.22] PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT


Perintah Khidmat Masyarakat (PKM) merupakan hukuman alternatif kepada pemenjaraan. Hukuman ini bertujuan bagi memulihkan dan mencegah pesalah daripada mengulangi kesalahan jenayah untuk kembali ke pangkuan masyarakat.
Terdapat tiga (3) kategori pesalah yang dijatuhi hukuman Perintah Khidmat Masyarakat iaitu Pesalah Muda, Pesalah Dewasa dan Pesalah Kanak-Kanak.
“Pesalah Muda” maksudnya seseorang yang telah disabitkan atas suatu kesalahan yang boleh dihukum denda atau penjara ke atas individu yang berumur lapan belas (18) tahun atau lebih dan dibawah umur dua puluh satu (21) tahun. Seksyen 293 (1)(e)(i) Akta Kanun Tatacara Jenayah (Akta 593) memperuntukkan Pesalah muda untuk melaksanakan perintah khidmat masyarakat tidak melebihi 240 jam agregat.
Pesalah kanak-kanak di bawah umur 18 tahun boleh dihukum oleh Mahkamah Khas Kanak-Kanak. Mahkamah Khas Kanak-Kanak boleh membuat suatu perintah yang menghendaki kanak-kanak itu untuk melaksanakan khidmat masyarakat tidak melebihi satu ratus dua puluh (124) jam secara agregat dalam tempoh tidak melebihi enam bulan, pada bila-bila masa dan dimana-mana tempat sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahkamah Kanak-Kanak.
GAMBAR SEKADAR HIASAN
NUR ZAHIRAH BAHARI


 

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►