Website - Blog
Powered by Facebook - Website

Thursday, September 23, 2021

[970.21]SISTEM PAROL DI MALAYSIA


Sistem Parol di mulai di Malaysia pada 30/06/2008 melalui Akta Penjara (pindaan ) 2008 bagi mengurangkan kos dan tempat yang di belanjakan oleh Kerajaan Malaysia. Semua banduan yang menjalankan hukuman selain kesalahan di bawah Jadual Keempat adalah layak mendapatkan Parol [S.46E (1)]
Pentadbiran #Parol di Malaysian adalah di bawah Lembaga Parol yang di tubuhkan oleh Kementerian Dalam Negeri di bawah S. 46C (1) memberikan mereka kuasa :
O Kuasa memutuskan untuk melepaskan banduan di bawah Parol.
O Menggantung atau membatalkan Perintah Parol.
O Menambah atau perubahan apa-apa tambahan syarat melibatkan Parol.
O Untuk melakukan apa-apa inkuiri berkaitan Parol.
O Untuk memeriksa mana-mana banduan untuk maklumat lanjut tentang permohonan Parol atau mana-mana alasan yang dianggap bersesuaian .
O Untuk melaksanakan apa-apa fungsi dan tugas Menteri Dalam Negeri boleh diputuskan.
Banduan yang dilepaskan dengan Perintah Parol adalah tertakluk dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Lembaga Parol.


 

[969.21] NOTIS ALCONTARA


Notis Alcontara adalah satu pembelaan yang mana OKT telah memberikan Notis seawal mungkin kepada Penguasa/Pendakwaan tentang pihak yang boleh memastikan/mengesahkan pembelaan OKT. Notis ini boleh diberikan melalui penyataan OKT kepada Penguatkuasa, kepada saksi, soal balas, surat dan sebagainya.
Menjadi tanggungjawab Pegawai Penyiasat untuk menyiasat maklumat yang dibekalkan. Maklumat yang dibekalkan oleh pihak OKT haruslah lengkap atau memadai untuk memulakan siasatan terhadap maklumat berkenaan.
Apabila Notis ini dimaklumkan atau wujud, maka pihak pendakwaan perlu sangkal/siasat/discaj maklumat Notis berkenaan sebelum maklumat menjalankan tanggungjawabnya dibawah Seksyen 180 Kanun Prosedur Jenayah.
Rujuk :
- Alcontara a/l Ambrosi Anthony vs. PP [1996]
- Teo Kian Chun vs. PP [2020]
- PP vs. Herlina Purnama Sari [2016]
- Mohd Amin Ismail vs. PP [2020]


 

[968.21] PEMBELAAN MABUK


"Setakat mana pembelaan mabuk diterima di Mahkamah?"
Dalam kes Abdul Aziz Mohamed Shariff v. PP [2010] Mahkamah Persekutuan antara lain menggariskan:
“To prove intoxication, it is incumbent upon the defence to adduce sufficient evidence to convince the court that this had rendered the accused incapable of
forming the necessary intention or knowledge to commit the crime charged, or that ‘he was by reason of intoxication insane, temporarily or otherwise, at
the time when he committed the crime’.
The existence of evidence that: (a) the appellant had consumed a large quantity of alcohol or that it was even mixed with toddy, coupled with (b) the presence of a strong smell of alcohol, and (c) the opinions of relatives who are not medically qualified, that the appellant was drunk is insufficient to constitute a possible defence of intoxication against the preponderance of evidence indicating that he had intended to cause death to the deceased.”
Pembelaan mabuk ini juga perlu dilihat kepada keterangan/bukti yang melibatkan tindakan dan kelakuan Tertuduh sebelum, semasa dan selepas kejadian berkenaan.
Rujuk: Francis Antonysamy v. PP [2005], Abdul Aziz Mohamed Shariff v. PP [2010], PP v. Ramasamy a/l Sebastian [1990]


 

Wednesday, September 22, 2021

[967.21] TANGGUNGJAWAB PEGUAMBELA LANTIKAN MAHKAMAH


Bagi kes jenayah yang melibatkan hukuman mati, pihak kerajaan akan melantik seorang peguambela di kalangan peguambela senior dan berpengalaman lebih 2 tahun / 10 kes hukuman mati (kalau ikut standard dulu) bagi mewakili OKT di dalam perbicaraan tersebut.
Adalah miscarriage of justice jika peguambela yang dilantik tidak hadir bagi bicara penuh, menyoal saksi, berhujah, bicara pendengaran, memberikan nasihat kepada OKT. Sebaliknya kehadiran sebutan dan pengurusan kes dibolehkan peguam gantian kecuali ada nasihat penting dan perkara penting untuk direkodkan.
Walaupun peguam gantian itu adalah menyamai atau juga bersifat sama dengan peguambela lantikan seperti berpengalaman, peguambela kanan (senior), menjalankan tugas yang baik, ia tidak dibolehkan. Hanya peguam lantikan boleh melakukan bicara dan tugas-tugas profesionalnya sebagaimana tujuan dilantik oleh Mahkamah Tinggi.
Sebarang tindakan yang bertentangan dengannya, akan membolehkan mahkamah mengenepikan kes bagi satu re-trial atau tindakan yang memberikan kesan lain.
Dalam PP v. Shahrul Azlan Abdul Jaffar & Ors [2019], Hakim Bicara memerintahkan kes di lepaskan tanpa dibebaskan apabila peguambela yang dilantik telah gagal hadir dan membiarkan peguambela lain hadir bagi pihaknya menjalankan proses bicara. Perintah hakim agar kes didengar kembali di hadapan hakim Mahkamah Tinggi yang lain.
Rujuk - Shamim Reza Abdul Samad v. PP [2009], PP v. Mohamed Shahabuddin Mohamed Ali & Ors [2018], Tang Kam Yew Anor v. PP [2014]


 

[966.21] PENJARA ATAU DENDA


“Kalau kesalahan yang kena hukum penjara, denda dan sebat. Macam mana nak elak penjara dan sebat?”
Penjara, sebat dan denda kebanyakannya diperuntukan secara alternatif. Maksudnya ada perkataan “atau” yang memberikan kuasa kepada Mahkamah untuk memberikan hukuman pilihan tanpa menggabungkannya.
Tetapi Mahkamah boleh memutuskan hukuman lebih berat jika ada perkataan “dan”, tetapi perkataan “shall be” (hendaklah) masih memberikan budi bicara kepada Mahkamah.
Dalam peruntukan lain juga, Mahkamah diberikan kuasa budi bicara dalam konteks “atau kedua-duanya” bagi kesalahan yang berulang atau melibatkan situasi kes yang lebih adil untuk memberikan hukuman lebih berat.
Kenali dan fahami kesalahan yang dipertuduhkan ke atas anda dan baru hukuman boleh diketahui jelas.


 

Friday, September 17, 2021

[965.21] RAYUAN ATAU SEMAKAN KEPADA KEPUTUSAN MAHKAMAH INDUSTRI


“Keputusan Mahkamah boleh dirayu?”
Rujuk kepada artikel sebelum ini, tentang ada penyataan yang disebut keputusan Mahkamah Industri tidak boleh dirayu. Jika merujuk kepada peruntukan Akta yang ada, sama ada keputusan Mahkamah Industri atau beberapa keputusan yang lain seperti Lembaga Tatatertib Peguam-peguam dan dan beberapa keputusan yang lain, ia dinyatakan dengan jelas bahawa semua keputusan ini boleh dirayu.
Tetapi yang dimaksudkan dengan ‘Appeal’ (rayuan) adalah bukan bersifat Rayuan dalam kontak perundangan. Tiada pengecualian Notis Rayuan, Rekod Rayuan dan Memorandum melalui proses selepas keputusannya.
Sebaliknya semua dibuat melalui Serahan Kehakiman yang dibuat melalui proses dibawah Aturan 53 Kaedah-kaedah Mahkamah Tinggi 2012. Sebagai apa jua Keputusan Semakan Kehakiman, maka keputusannya boleh dirayu.
Nota: Lama tak ke mahkamah Majistret Jitra


 

[964.21] PENGHAKIMAN TERUS (SUMMARY JUDGMENT)


Penghakiman terus adalah suatu permohonan yang difailkan oleh pihak yang memulakan tindakan (Plaintif) di Mahkamah untuk mendapatkan penghakiman daripada Mahkamah tanpa perlu melalui proses perbicaraan. Perkara yang sama boleh dibuat oleh Defendan bagi membatalkan saman dan tuntutan Plaintif.
Penghakiman ini bermaksud pihak yang dituntut (Defendan) perlu patuhi perintah yang ditunut oleh Plaintif mahupun Plaintif dibatalkan tuntutannya..
Penghakiman terus dibenarkan jika pihak Defendan tidak mempunyai merit pembelaan atau sekadar memberikan pembelaan penafian semata-mata tanpa menunjukkan perkara tersebut penting dibicarakan di dalam perbicaraan penuh. Manakala pembatalan boleh dibuat jika tunutan Plaintif adalah tiada kausa tindakan, meremehkan dan menyalahgunakan kuasa mahkamah yang Mulia.
Apabila sesebuah pihak memfailkan permohonan bagi mendapatkan penghakiman terus, mahkamah akan mengarahkan pihak yang satu lagi menunjukkan kepada mahkamah bahawa kesnya terdapat isu-isu penting untuk dibawa ke perbicaraan penuh, sekiranya gagal menunjukkan sedemikian, mahkamah akan membenarkan permohonan penghakiman terus tersebut.
Kes-kes lain di mana Penghakiman (Judgment) boleh dimasukkan terhadap suatu pihak tanpa perlu perbicaraan penuh adalah Penghakiman ingkar kehadiran [kegagalan Defendan memasukkan kehadiran dalam tempoh 14 hari dari tarikh serahan saman], Penghakiman ingkar pembelaan (kegagalan Defendan memfailkan pembelaan dalam tempoh ditetapkan), "Unless order" (kegagalan mana-mana pihak mematuhi arahan mahkamah);
Terdapat juga situasi atau kes di mana Penghakiman Terus tidak dibenarkan iaitu kes saman fitnah (libel & slander), penahanan salah, kemungkiran janji perkahwinan, tuntutan berasaskan "fraud"/ penipuan, perlaksanaan spesifik perjanjian (specific performance), pembatalan kontrak & Lucuthak dan saman terhadap kerajaan (Negeri & Persekutuan).
@Zahirah Bahari
Subang Jaya, 9/2021
+6010-9647961


 

Older Post ►