Website - Blog
Powered by Facebook - Website

Wednesday, January 19, 2022

[1082.22] PERKARA YANG MESTI SEGERA DISELESAIKAN OLEH WARIS SI MATI KE ATAS HARTA SI MATI SEBELUM HARTA TERSEBUT BOLEH DIBAHAGIKAN MENGIKUT HUKUM SYARA.


Perkara yang mesti dilakukan tersebut ialah menyelesaikan pengkebumian jenazah, menyelesaikan hutang si mati dan menyelesaikan wasiat si mati.
> Pengkebumian jenazah si mati
Harta tinggalan si mati boleh di gunakan bagi menyelesaikan kos pengurusan jenazah si mati tetapi ini hanya boleh digunakan bagi menyelesaikan urusan-urusan pengkebumian yang wajib seperti peralatan kapan, keranda, upah memandikan jenazah, upah menggali kubur dan mengebumikan jenazah. Kos tahlil atau jamuan kepada tetamu yang hadir sewaktu pengkebumian si mati tidak boleh dibayar menggunakan harta si mati.
> HUTANG SI MATI
Waris-waris kemudiannya mestilah menyelesaikan hutang-hutang si mati sebelum diselesaikan wasiat si mati. Hutang perlu diutamakan kerana hutang merupakan liabiliti atau tanggungan si mati. Tidak wajar bagi waris si mati untuk menanggung liabiliti si mati menggunakan harta peribadi mereka. Hutang terbahagi kepada dua kategori iaitu hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia.
> WASIAT
Setelah diselesaikan segala hutang, waris-waris hendaklah menyelesaikan wasiat sekiranya si mati ada meninggalkan wasiat semasa hayatnya. Wasiat tersebut mestilah wasiat yang sah disisi syara iaitu harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta si mati dan penerima wasiat mestilah bukan dari kalangan ahli waris.
NOTA: Gambar sekadar hiasan


 

Friday, January 14, 2022

[1081.22] PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK ANGKAT


Permohonan Pengangkatan boleh dibuat di mana-mana kaunter JPN berhampiran dengan kawasan kediaman ibu bapa angkat. Permohonan Pengangkatan tidak perlu dibuat di tempat/negeri kelahiran kanak-kanak. Had umur yang perlu diberi perhatian bagi membuat permohonan anak angkat ialah adalah di bawah umur 18 tahun.
Bagi memohon bagi pengangkatan anak angkat, perlulah dilampirkan bersama-sama permohonan tersebut sesalinan Sijil Kelahiran. Jika kanak-kanak lahir di negara ini tetapi tidak mempunyai Sijil Kelahiran, Permohonan Daftar Lewat Kelahiran hendaklah dibuat terlebih dahulu.
Had umur yang dikenakan bagi ibu atau bapa angkat atau ibu dan bapa angkat ialah 25 tahun ke atas dengan jarak umur dengan anak angkat ialah 18 tahun. Bagi ibu atau bapa angkat yang mempunyai tali persaudaraan dengan ibu bapa kandung kanak-kanak, syarat umur ibu bapa angkat ialah 21 tahun.
Soalan lazim adalah sama ada ibu tunggal berupaya memohon bagi pengangkatan, yang mana Akta Pengangkatan dan undang-undang tidak pernah sama sekali menghalang ibu tunggal memohon. Namun demikian, berbeza bagi bapa tunggal di mana walaupun tidak dinyatakan dalam Akta 253 akan sekatan terhadap mana-mana individu untuk memohon pengangkatan, permohonan adalah TIDAK DIGALAKKAN dari bapa tunggal sekiranya kanak-kanak tersebut adalah perempuan. Untuk kes-kes seperti ini, rujukan akan dibuat kepada Pendaftar Besar Kelahiran dan Kematian dan Jabatan Kebajikan Masyarakat.
Setelah memperolehi Sijil Pengangkatan, Sijil Pengangkatan mempunyai taraf kesahihannya sama seperti Sijil Kelahiran dan boleh digunakan untuk Pendaftaran Sekolah, Permohonan Kad Pengenalan, Permohonan Pasport dan lain-lain urusan rasmi.
NOTA: Gambar sekadar hiasan


 

[1080.22] PEMBERI MAKLUMAT


Whistleblower ada kelebihan dan penjagaan
malah kelebihan itu diwujudkan akta khusus dan garis panduan dalam isu pembuktian dan undang-undang keterangan.
Tapi jika tiada tindakan dan perkara sebegini dijadikan satu memilih bulu (selective), mungkin masyarakat tidak kisah lagi kisah jahat dan korup. Malah masyarakat akan turut menjadikan korup itu berubah hukum, mubah..
'Mapuh modal!"


 

[1079.22] PROSEDUR PERMOHONAN BAGI SAMAN PENGHUTANG PENGHAKIMAN TERHADAP INDIVIDU


Pemiutang penghakiman kebiasannya akan memohon untuk suatu saman penghutang penghakiman. Pemiutang penghakiman akan memfailkan saman penghutang penghakiman di Mahkamah. Setelah itu, saman penghutang penghakiman hendaklah diserahkan secara kendiri kepada penghutang penghakiman sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum hari yang ditetapkan untuk pendengaran permohonan.
Seterusnya, penghutang penghakiman akan diminta untuk hadir di hadapan pendaftar untuk lihat sama ada terdapat hutang yang terhutang kepada pemiutang penghakiman, jika ada, maka perlu terangkan sebab hutang penghakiman tersebut belum diselesaikan. Selain itu, Mahkamah juga akan periksa sama ada penghutang penghakiman mempunyai harta atau berkemampuan untuk selesaikan penghakiman atau perintah. Penghutang penghakiman akan diminta untuk mengisytiharkan kemampuan kewangan dengan mengemukakan dokumen relevan yang berkaitan.
Akhir sekali, Mahkamah boleh membuat suatu perintah membolehkan penghutang untuk membayar hutang secara ansuran atau dengan apa-apa cara yang difikirkan wajar oleh Mahkamah. Proses ini biasanya akan mengambil masa tiga atau empat bulan untuk ditentukan di Mahkamah.
NOTA: Gambar sekadar hiasan


 

Thursday, January 13, 2022

[1078.22] DIMANA TUNTUTAN PENYELESAIAN PUSAKA DIBUAT?


Untuk menuntut penyelesaian harta pusaka, proses tuntutan boleh dibuat melalui jabatan atau agensi-agensi tertentu. Namun, ia bergantung kepada jenis harta pusaka berkenaan.
Harta Pusaka Kecil boleh dituntut penyelesaiannya di Pejabat Penyelesaian Pusaka Kecil di Pejabat- pejabat Tanah di mana pusaka itu terletak. Penyelesaian pusaka jenis ini juga boleh dibuat melalui Amanah Raya Berhad yang tertakluk dengan kadar bayaran tertentu.
Harta yang ‘bukan’ Pusaka Kecil pula, tuntutan penyelesaiannya boleh dibuat terus ke Mahkamah Tinggi.
Namun, jika pihak merasakan kurang arif dalam hal ini, Pemohon boleh pergi ke Amanah Raya Berhad bagi mendapatkan maklumat lanjut berkenaan ini. Selain itu, pihak-pihak juga boleh mendapatkan perkhidmatan peguam untuk menyelesaikan tuntutan pembahagian pusaka .
Nota: Gambar Sekadar Hiasan


 

[1077.22] MAKAN PERMULAANNYA TAHUN 2022
Kami tidak perlu sebab untuk makan
Menjadi syarat untuk jadi ahli, boleh makan
Setiap restaurant kami singgah, pasti laku lepas tu
Mana-mana restaurant nak kami singgah, PM ja.
Selain sambutan tahun baru, ulangtahun HNC, sambutan untuk pekerja part time IT HNC yang cemerlang dalam UPKK.
Kami makang dulu!
Dari langit cerah sampai langit gelap.


 

[1076.22] FAKTOR MITIGASI TERTUDUH DAN FAKTOR PEMBERATAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


Faktor mitigasi adalah faktor-faktor atau perkara-perkara yang diminta atau dipohon oleh Orang Kena Tuduh (OKT) bagi tujuan meringankan hukuman yang akan dikenakan oleh Mahkamah terhadap OKT. Kebiasaannya, Mahkamah akan bertanya kepada OKT sama ada OKT mempunyai sebarang rayuan bagi meringankan hukuman yang akan dikenakan ke atas OKT.
Antara faktor-faktor mitigasi yang boleh direkodkan adalah dengan memaklumkan kepada Mahkamah latar belakang keluarga OKT, umur OKT, pekerjaan OKT pada masa material, sama ada kesalahan jenayah yang dilakukan adalah merupakan kesalahan pertama OKT, sama ada OKT masih sihat atau mempunyai sejarah penyakit dan sama ada OKT mempunyai tanggungan lain seperti keluarga. Seboleh-bolehnya, OKT digalakakkan merayu supaya diringankan hukuman dengan memberitahu Mahkamah perkara-perkara yang dinyatakan sebelum ini supaya Mahkamah boleh memberi pertimbangan dalam meringankan hukuman kepada minimum.
Manakala, faktor pemberatan Timbalan Pendakwa Raya (TPR) pula adalah akan dilakukan selepas OKT membuat mitigasi di hadapan Mahkamah. Lazimnya, TPR akan memberikan faktor pemberatan supayan hukuman diberikan setimpal dengan kesalahan yang OKT lakukan. Antara faktor pemberatan yang sering diberikan adalah OKT mempunyai sabitan terdahulu, kekerapan kesalahan yang dipertuduhkan terhadap OKT dan terdapatnya penggunaan kekerasan.
Nota: Gambar sekadar hiasan


 

Older Post ►