Monday, July 24, 2023

[1484.23] ACTORI INCUMBUT PROBATIO


Ia adalah sama dengan konsep pembuktian Islam yang mana bermaksud siapa yang membawa tuntutan, ia perlu membuktikan berkenaan. Dalam perundangan sivil atau jenayah, pihak menuntut atau mendakwa adalah terbeban untuk membuktikan tuntutan/ dakwaan pada kadar beban pembuktian prosiding samada pada imbangan kebarangkalian atau melepasi keraguan munasabah. Manakala dalam kes sivil melibatkan alegasi frod terlibat, tuntutan melalui saman perlu dibuktikan melampaui keraguan munasabah.
Ini dirujuk kepada seksyen 101, 102 dan 103 Akta Keterangan 1950 yang mana antara lain menyebut:
101.Burden of proof.
(1) Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability, dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.
(2) When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.
102.On whom burden of proof lies.
The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side.
103.Burden of proof as to particular fact.
The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person.
Rujuk kepada: Goh Cheng Teik & Anor v. Syarikat Goh Guan Ho & Ors [1996] 3 MLRH 881, Wong Koon Peng & Yang Lain Vs. Venice Hill Resort Living Sdn Bhd & Yang Lain dan Kes yang lain [2010] 17 MLRH 391, Mohd Nor Dagang Sdn Bhd v. Tetuan Mohd Yusof Endut & Associates [2001] 1 MLRH 124, CAS v. MPPL & Anor [2022] MLRHU 1141, Ranbaxy (Malaysia) Sdn Bhd v. Ei Du Pont Nemours And Company [2012] 4 MLRA 370, Chu Boon Yeh & Anor v. Kerajaan Malaysia [2015] 4 MLRH 612


 

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►