Tuesday, March 2, 2021

[813.21] FAEDAH TUNTUTAN


"Kalau ada orang berhutang, berapa boleh tuntut gantirugi dan faedah kepada penghutang"
Jawapan ringkas -
Jika hutang wang peribadi, tidak boleh ada gantirugi dan faedah.
Kalau kontrak, faedah lewat hanya dibenarkan jika ada kontrak khusus klausa faedah dan dipersetujui bersama.
Faedah Mahkamah hanya terhad 5% atau rujuk kepada kontrak asal.


 

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►