Tuesday, March 28, 2023

[1382.23] BILA PENGAKUAN SALAH YANG DISEBABKAN OLEH DORONGAN, UGUTAN ATAU JANJI MENJADI TIDAK BERKAITAN DALAM PROSIDING JENAYAH

 


Seksyen 24 Akta Keterangan memperuntukkan bahawa di dalam prosiding jenayah, pengakuan salah yang dibuat oleh tertuduh adalah tidak berkaitan jika pengakuan salah tersebut, pada pendapat mahkamah, adalah dibuat atas faktor dorongan, ugutan atau janji yang berkaitan dengan pertuduhan terhadap tertuduh itu.
Faktor tersebut yang datang daripada orang yang berkuasa dan mencukupi pada pendapat mahkamah, untuk memberi tertuduh itu alasan yang pada pendapatnya munasabah untuk menjangkakan bahawa dengan membuat pengakuan salah itu dia akan mendapat apa-apa faedah atau mengelakkan apa-apa durjana keduniaan berkaitan dengan prosiding terhadapnya.
Merujuk kepada kes Juraimi Husin lwn. Public Prosecutor [1997] 2 MLRA 342 telah dinyatakan oleh Mahkamah bahawa sekadar kemungkinan bahawa pengakuan itu tidak secara sukarela tidak mencukupi untuk menjamin penolakannya tetapi kebarangkalian akan mencukupi untuk menentukan penolakannya dalam bukti. Namun, di dalam kes


0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►