Tuesday, March 28, 2023

[1381.23] HAK PERTAHANAN PERSENDIRIAN TERHADAP TUBUH DAN HARTA (RIGHT OF PRIVATE DEFENCE OF THE BODY AND OF PROPERTY)

 


Undang-Undang merujuk kepada Seksyen 97 Kanun Keseksaan telah memperuntukkan bahawa setiap individu mempunyai hak untuk mempertahankan diri (tubuh) dan harta, namun adalah tertakluk kepada beberapa syarat. Syarat adalah pertahanan adalah terhadap tubuhnya sendiri / orang lain terhadap apa-apa kesalahan berkaitan dengan tubuh manusia dan syarat kedua ia mestilah melibatkan hartanya sendiri / orang lain, terhadap apa jua perbuatan yang dikira sebagai suatu kesalahan (ie: rompak, curi, khianat, pencerobohan jenayah atau cubaan jenayah).
Kes yang boleh dirujuk bagi isu yang membincangkan tentang Seksyen 97 Kanun Keseksaan adalah Kes PP V. Mohamed Shahabuddin Mohamed Ali & Ors (No 2) [2019] MLRHU 568, di mana Mahkamah berpendapat bahawa dalam isu di bawah Seksyen 97, pertahanan diri atau persendirian tersedia untuk OKT apabila dia berada di bawah kebimbangan bahaya dicederakan secara teruk oleh mangsa, yang mana di dalam kes ini, manga telah terbunuh. Namun, OKT tidak boleh melakukan lebih banyak kemudaratan kepada mangsa daripada yang sepatutnya.
Selain itu, berhubung isu kedudukan, lanjutan dan had hak untuk pertahanan persendirian boleh dirujuk kes Yogendra Morarji lwn State of Gujerat [1980] AIR SC 660 dan kes Emperor lwn Bahal & Others 28 Allahabad 484.


0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►