Wednesday, October 26, 2022

[1299.22] HUKUMAN YANG BOLEH DIKENAKAN OLEH MAHKAMAH SYARIAH


Mahkamah Syariah mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman seperti berikut:
1) Pemenjaraan sehingga ke 3 tahun
2) Denda sehigga RM5000
3) Sebatan sehingga 6 sebatan
Walaubagaimanapun, terdapat hukuman alternatif yang boleh dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah iaitu Bon Berkelakuan Baik, Pemulihan di Pusat dan juga Perintah Kehadiran Wajib.
Bon Berkelakuan Baik biasanya diberikan kepada pesalah muda dan pesalah kali pertama.
Bagi hukuman Pemulihan di Pusat dimana pemulihan dilakukan melalui aktiviti-aktiviti dan juga latihan-latihan bagi mengajar pesalah dan membentuk peribadi yang baik dan menghalang daripada apa-apa perlakuan yang negatif.
Perintah Kehadiran Wajib adalah di mana hukuman alternatif bagi kesalahan pemenjaraan selama tempoh tidak lebih daripada 3 bulan. Hukuman ini adalah dimana pesalah perlu melaporkan diri setiap hari di Pusat Kehadiran Wajib bagi membuat kerja kebajikan masayarakat dan megikuti program pemulihan tidak melebihi empat jam sehari untuk tempoh tidak melebihi 12 bulan.
NOTA: GAMBAR SEKADAR HIASAN
OLEH: Maisarah Norkefli


 

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►