Friday, March 25, 2022

[1131.22] PENGHAKIMAN TERUS


Perkara-perkara yang mudah (straight forward) boleh diselesaikan melalui permohonan Penghakiman Terus (Summary Judgement) kepada Mahkamah. Ini termasuklah permohonan-permohonan seperti pemeliharaan harta, penjualan barang mudah rosak, mendapatkan semula harta peribadi dan lain-lain. Langkah utama dalam prosedur Penghakiman Terus ialah permohonan oleh Plaintif yang mempunyai kepentingan atau terjejas terhadap perkara yang diisukan.
Berbeza dengan prosiding biasa, Plaintif tidak perlu menunggu Defendan memasuki kehadirannya semasa prosiding. Walau bagaimanapun, Plaintif dikehendaki untuk membuktikan bahawa Defendan tidak mempunyai isu yang boleh dibicarakan. Sebagai contoh, dalam kes MMI Industries Sdn Bhd v Let Sin Industries Sdn Bhd [2010] 5 MLJ 71, Responden tidak membangkitkan sebarang pembelaan bona fide terhadap tuntutan Perayu untuk pelaksanaan khusus Perjanjian Jual Beli. Oleh itu, Mahkamah memutuskan bahawa akan ada penghakiman untuk Perayu untuk pelaksanaan khusus SPA oleh Responden, dengan pengurangan baki harga belian berkenaan dengan semua jumlah yang dibayar kepada Responden sebagai sewa mulai Februari 2006, bersama-sama dengan semua perintah sampingan. difikirkan perlu bagi pihak-pihak untuk melengkapkan SPA.
Selepas memastikan kes itu tidak boleh dijawab oleh pihak pembelaan, Plaintif kemudiannya memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan perintah Penghakiman Terus di bawah Perkara 81 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012.
Merujuk kepada Perkara 81 Aturan 1, permohonan untuk Penghakiman Terus untuk kes-kes tertentu akan dimulakan dengan Writ yang diendors dengan tuntutannya untuk memaklumkan Mahkamah tentang sifat dakwaan Plaintif berserta notis permohonan yang disokong oleh Afidavit kepada Mahkamah.
NOTA: Gambar sekadar hiasan sahaja


 

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►