Thursday, July 1, 2021

[898.21] MENARIK BALIK JAMINAN


"Jika penjamin yang bukan warganegara, sudah bercerai, adakah kita boleh tarik balik sebagai penjamin warganegara? "

Jika jaminan adalah merujuk kepada jaminan kes jenayah, maka boleh menarik balik jaminan pada mana-mana masa dan itu hak penjamin.

Jika jaminan berkaitan skim spouse bagi kewarganegaraan, jaminan dan permohonan dibawah nama suami/isteri adalah terbatal apabila perceraian berlaku. Perceraian ini boleh dimaklumkan kepada pihak imigresen selain Jabatan Pendaftaran Negara bagi yang bukan muslim.

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►