Monday, April 17, 2023

[1407.23] SYARAT HARTA YANG BOLEH DIWASIATKAN


Tidak semua jenis harta boleh diwasiatkan kepada penerima wasiat secara sesuka hati. Terdapat 3 syarat yang perlu dipenuhi bagi memastikan harta tersebut boleh diwasiatkan.
Pertama, harta tersebut tidak boleh daripada barangan yang haram, seperti arak dan khinzir.
Kedua, barangan yang diwasiatkan perlu untuk ditentukan secara spesifik oleh pewasiat, seperti “saya mewasiatkan kepada si fulan satu biji rumah” dan bukannya dengan cara mewasiatkan harta secara umum seperti “saya mewasiatkan kepada si fulan mana-mana rumah”.
Syarat yang ketiga adalah, pewasiat hanya boleh mewasiatkan 1/3 daripada nilai keseluruhan harta, yang mana nilai ini adalah dikira selepas kematian pewasiat dan bukannya sewaktu pewasiat masih lagi hidup.
Nur Farihah Syahriza


 

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►