Tuesday, December 18, 2018

[338.18] PRIVITI KONTRAKPriority kontrak adalah suatu doktrin perundangan yang mana memberikan hak dan liabiliti kepada pihak-pihak yang memasuki kontrak sahaja.

Selain daripada pihak yang berkontrak, tiada pihak lain boleh menyaman atau disaman kepada isu kontrak dan pihak-pihak yang terlibat dengan kontrak berkenaan.

Maksudnya ia menghalang pihak Ketiga dituntut atau menuntut kepada pihak-pihak yang memasuki kontrak. Malah perlaksanaannya juga tidak boleh dibuat kepada pihak ketiga selain pihak-pihak yang memasuki kontrak sahaja.
 — at Hisham Nazir & Cronies.

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►