Monday, June 12, 2017

PROBATIVE VALUEProbative Value (Nilai Probatif) adalah satu nilai atau keterangan yang mencukupi untuk menyatakan atau membuktikan satu-satu pliding atau hujah di dalam perbicaraan. Maka nilai probatif ini boleh dinilai samada keterangan/bukti/ saksi ada atau tiada.
Contoh ada keterangan/bukti/saksi dikemukakan bagi menguatkan kes pihak mereka tetapi Mahkamah akan menilai samada ia mempunyai nilai untuk menyokong atau membuktikan secara lengkap (sufficiently) kepada pliding yang ada.
Begitu juga jika tiada keterangan/saksi/bukti adakah keterangan yg ada cukup untuk membuktikan pliding yg ada dengan keterangan semasa.
Kalau nak faham dengan penilaian dan penggunaannya, lebih senang merujuk kepada case law dalam jurnal perundangan.

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►