Monday, July 3, 2023

[1465.23] PERLUCUTAN HAK HARTA BAGI KES JENAYAH YANG TIDAK DIDAKWA


Bagi tujuan perlucutanhak harta tertentu boleh dimohon melalui Notis Usul kepada Mahkamah Tinggi bagi perkara jenayah berkaitan di Jadual Kedua dan seksyen 56, 61, 4, 3 dan beberapa peruntukan berkaitan di dalam Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613).
Perlucutanhak bagi kes yang tiada pendakwaan boleh dibuat oleh pihak Pendakwaan di bawah seksyen 56(1) Akta 613 selaras dengan pembuktian oleh Pendakwaan bahawa adanya berlaku kesalahan jenayah di bawah seksyen 4(1) yang membawa kepada pemerolehan wang tersebut.
Mahkamah terhad dalam tidak mencampuri merit kes dan kebersalahan pihak Responden tentang perbuatan jenayah di Jadual 2 ataupun aktiviti/kesalahan di seksyen 4(1) tetapi Mahkamah menghadkan dirinya dalam menentukan keesahan harta dalam pemerolehan nya. Walaupun bebn bukti pada tahap imbangan kebarangkalian (seperti kes sivil), pendakwaan adalah terbeban untuk membuktikan melalui Afidavitnya kesalahan predikat dan juga tindakan yang membolehkan mahkamah membenarkan permohonan di bawah seksyen 56 dan 61.
Rujuk - PP V. BILLION NOVA SDN BHD &ORS [2016] 2 CLJ 763, PP V. KUALA DIMENSI SDN BHD &ORS [2019] 3 CLJ 650, [2021] 3 CLJ 198, PP LWN. OBYU HOLDING SDN BHD [2022] 1 LNS 3157,


 

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►