Website - Blog
Powered by Facebook - Website

Thursday, July 22, 2021

[936.21] ANTARA PERKARA MEMBOLEHKAN CERAI FASAKH


Fasakh ertinya pembubaran nikah antara suami dan isteri setelah diminta cerai oleh isteri melalui pengadil (hakim) disebabkan oleh sesuatu perkara yang diharuskan oleh Hukum Syarak. Perceraian dengan sebab fasakh menyebabkan hubungan perkahwinan mereka terputus. Mereka tidak akan dapat kembali semula sebagai pasangan suami isteri kecuali dengan akad perkahwinan yang baru sekalipun bekas isteri masih di dalam iddahnya.
Di antara perkara-perkara yang mengharuskan Fasakh ialah apabila suami atau isteri :
a) Tidak diketahui di mana mereka berada selama tempoh lebih dari satu tahun.
b) Tidak mengadakan peruntukan nafkah isteri selama tempoh 3 bulan.
c) Telah dihukum penjara selama tempoh 3 tahun atau lebih.
d) Tidak menunaikan tanpa sebab yang munasabah nafkah batin selama satu tahun.
e) Telah mati pucuk.
f) Telah gila selama tempoh 2 tahun.
g) Sedang mengidap penyakit kusta atau penyakit kelamin yang berjangkit.
h) Lazim menyakiti atau menjadikan kehidupan isteri menderita.
i) Berkawan dengan perempuan-perempuan jahat.
j) Memaksa isteri hidup secara lucah.
k) Melupuskan harta isteri.
l) Menghalang isteri menunaikan kewajipan agama.
m) Tidak berlaku adil kepad isteri-isterinya mengikut Hukum Syarak.
n) Tidak menyetubuhi isteri dengan sengaja walaupun 4 bulan telah berkahwin.
o) Dan apa-apa alasan lain yang diiktiraf Hukum Syarak.
Mazhab Shafi‟iyy berpandangan sekiranya berlaku fasakh, dan wanita tersebut hamil maka dia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal secara mutlak. Hal ini kerana dia perlu memberi perhatian yang lebih pada kehamilannya yang merupakan hasil daripada sebuah perkahwinan.
+60109647961
Subang Jaya


 

Wednesday, July 21, 2021

[935.21] PERBICARAAN JENAYAH: PERINGKAT PENDAKWAAN


Perbicaraan penuh bagi satu kes jenayah bermula apabila pihak pendakwaan memanggil saksinya untuk memberi keterangan tentang jenayah yang dilakukan terhadap mangsa.
Keterangan yang dimaksudkan adalah keterangan yang diberikan secara lisan oleh saksi tentang jenayah yang dituduh. TPR akan menggunakan keterangan yang diberikan serta sebarang dokumen atau objek yang menyokong keterangan tersebut untuk membuktikan bahawa telah berlakunya satu jenayah. Peringkat perbicaraan ini dikenali sebagai peringkat pendakwaan.
Semasa peringkat pendakwaan, terdapat tiga langkah yang diikuti bagi setiap saksi. Langkah pertama, TPR akan menyoal saksi. Pihak TPR memanggil saksi untuk memberi keterangan (dikenali sebagai pemeriksaan utama) dengan bertanya kepada saksi soalan-soalan terbuka yang dapat membantu saksi menjelaskan bagaimana jenayah itu dilakukan oleh pihak yang tertuduh, sepertimana yang ditulis di dalam pertuduhan.
Langkah kedua, peguam bela menyoal balas. Peguam bela menyoal balas saksi dengan beberapa soalan khusus untuk mendapatkan jawapan yang antaranya menunjukkan bahawa saksi tidak bercakap benar, mungkin tersilap memberi keterangan atau mempunyai tujuan lain untuk menipu tentang kesalahan yang dituduh. Tujuan soalan-soalan ini adalah untuk menimbulkan keraguan sama ada tertuduh benar-benar telah melakukan jenayah tersebut.
Langkah ketiga, TPR akan menyoal semula. TPR menyoal semula saksi dengan menanyakan soalan yang berkait dengan perkara yang ditimbulkan oleh peguam bela. Pada peringkat ini soalan yang ditanya oleh TPR memberi peluang kepada saksi untuk menerangkan semula mana-mana jawapan yang tidak jelas, mengelirukan atau yang berkemungkinan bercanggah, yang diberikan oleh saksi semasa pemeriksaan balas.
+60109647961
Bangi


 

[934.21] SALAM AIDILADHA 2021


Salam Aidil Adha buat semua pembaca dan rakan-rakan semua.
Kita merancang dan Allah juga merancang. Allah jua sebaik-baik Perancang.
KepadaNya kita berserah.

 

[933.21] TINDAKAN SEBAGAI SEORANG MANGSA KES JENAYAH.


“Saya telah membuat laporan di balai polis bagi kes jenayah tapi tak ada tindakan lanjut yang diambil. Adakah saya perlu terus hadir ke Mahkamah?”
Ini adalah antara soalan yang diterima daripada orang awam yang mana rata-rata menyatakan kekeliruan berkenaan proses pendakwaan kes jenayah di Mahkamah.
Apabila sesuatu laporan tersebut dibuat di balai polis, tindakan seterusnya yang akan diambil oleh pihak polis adalah memulakan siasatan/membuat penahanan ke atas suspek. Dalam proses tersebut, pihak polis akan mengumpulkan keterangan yang ada dan kertas siasatan akan dikemukakan kepada pihak pendakwaan. Sekiranya keterangan yang dikemukakan adalah mencukupi untuk menuduh suspek di Mahkamah, maka barulah suspek akan dituduh di Mahkamah.
Sepanjang proses ini, mangsa/pihak yang membuat laporan polis perlu memberikan kerjasama dan keterangan yang sewajarnya kepada pihak polis bagi membantu siasatan pihak polis. Mangsa/pihak yang membuat laporan polis tersebut tidak perlu menghadirkan diri di Mahkamah atau sehinggalah diarahkan untuk menjadi saksi bagi sesuatu kes jenayah tersebut.
Mangsa atau pengadu juga boleh melantik peguam yang disebut seagai peguam pemerhati bagi mendapatkan nasihat undang-undang sepanjang siasatan dan kes berjalan. Ini boleh mengelakkan trauma berlebihan dan juga maklum tentang kes berkenaan.
Putrajaya
+60109647961


 

[932.21] KECUAIAN PERUBATAN


Kecuaian perubatan merupakan satu cabang undang-undang yang melibatkan tuntutan mangsa/pesakit terhadap pusat kesihatan (hospital) dan pengkhidmatnya (doktor, jururawat dan sebagainya) atas sebarang kecuaian yang dialami.
Kecuaian dari segi undang-undang bermaksud terdapat keingkaran terhadap kewajipan seseorang kepada individu yang lain, seterusnya menyebabkan kerugian atau kecederaan kepada individu tersebut.
Kecuaian perubatan termasuklah kecuaian melibatkan pembedahan, ubat-ubatan, diagnosis, penangguhan rawatan (delay in treatment), rawatan psikiatri, pergigian, dan kelahiran (childbirth). Ia boleh juga melibatkan rawatan yang sepatutnya tidak diberi (things that have not been done) atau kegagalan untuk memberitahu risiko-risiko rawatan yang dicadangkan. Kecuaian perubatan jatuh di dalam bidang tort dan mempunyai 4 elemen utama:
1. Kewajipan berjaga-jaga (duty of care). Setiap professional perubatan mempunyai kewajipan untuk memastikan pesakit mendapat rawatan yang wajar dan mengikut piawaian yang diterima oleh sebuah badan perubatan yang diiktiraf di dalam bidang kepakaran.
2. Keingkaran kewajipan (breach of duty). Ini berlaku apabila sesuatu rawatan yang diberi atau tidak diberi adalah di bawah tahap yang diharapkan oleh seorang doktor dan tidak mencapai piawaian (standard) yang boleh diterima oleh suatu badan perubatan yang diiktiraf.
3. Penyebab (causation). Selain daripada membuktikan terdapat keingkaran kewajipan, penuntut (claimant) juga perlu membuktikan bahawa tindakan doktor tersebut mempunyai kaitan secara langsung (direct cause) dengan kecederaan atau kerugian yang dialami penuntut.
4. Kerugian/kecederaan (damages). Setelah penuntut berjaya membuktikan terdapat keingkaran kewajipan dan keingkaran tersebut menyebabkan kecederaan, penuntut haruslah mengesahkan bahawa beliau mengalami kerugian/kecederaan di mana tuntutan boleh dilaksanakan. Kerugian termasuklah kecederaan fizikal, kerugian kewangan seperti kerugian pendapatan (loss of earning) dan kecederaan mental seperti post-traumatic stress disorder, anxiety disorder atau adjustment disorder.
+60109647961
Bandar Saujana Putra


 

[931.21] PEMBAHAGIAN ASB PERLU UNTUK MENDAPATKAN PERINTAH MAHKAMAH TINGGI?


ASB merupakan salah satu medium yang digunakan untuk membuat simpanan wang. Dalam keadaan pemegang sihil pelaburan tersebut meninggal dunia, maka simpanan tersebut akan dipindahkan kepada waris yang layak.
Kebiasaannya, pembahagian adalah melalui kaedah faraid bagi mereka yang beragama Islam atau melalui kaedah surat kuasa mentadbir yang terletak di bawah bidangkuasa Amanah Raya Berhad, Seksyen Pembahagian Pusaka, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian atau Mahkamah Tinggi.
Walaubagaimanapun, dalam keadaan jumlah simpanan melebihi RM10,000.00, sijil faraid yang diperoleh daripada Mahkamah Syariah adalah tidak terpakai dan tidak boleh digunakan untuk pembahagian pelaburan ASB si mati.
Pembahagian harta tersebut perlu melalui perlantikan pentadbir yang mana ianya adalah berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Sivil. Sijil faraid akan dikemukakan melalui permohonan surat kuasa mentadbir tersebut. Sekiranya waris tidak berniat untuk membuat pembahagian sebagaimana sijil faraid, waris-waris boleh mengemukakan persetujuan pembahagian dan penolakan harta tersebut melalui afidavit yang difailkan.
Bandar Saujana Putra
+60109647961


 

[930.21] HUKUMAN SEBAT DI MALAYSIA


“HANYA Tuhan yang tahu betapa sakitnya disebat.” Begitulah luahan kesemua banduan yang menerima sebatan atas kesalahan jenayah dilakukan, sehingga beberapa minggu tidak dapat duduk seperti biasa.
Hukuman sebat di Mahkamah Sivil diperuntukkan dalam undang-undang negara, tetapi tidak boleh dikenakan terhadap banduan perempuan dan lelaki yang berusia lebih 50 tahun.
Di bawah Kanun Acara Jenayah, ada dua jenis rotan digunakan. Jenis nipis untuk kes rasuah, kesalahan jenayah pecah amanah dan jenayah kolar putih, manakala jenis tebal digunakan untuk jenayah serius seperti kes rogol dan gangguan seksual.
Hukuman rotan juga dikenakan terhadap pesalah di Mahkamah Syariah yang mana pesalah wanita tidak terkecuali dikenakan sebatan. Bagaimana pula hukuman rotan terhadap pesalah syariah? Adakah kaedahnya sama dengan Mahkamah Sivil sehingga ‘menghancurkan’ punggung?
Mengikut Akta Tatacara Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan, rotan yang digunakan diperbuat daripada rotan atau ranting kecil tanpa ruas atau buku padanya, dengan panjang rotan tidak lebih daripada 1.22 meter dan tebal tidak melebihi 1.25 sentimeter.
Hukuman sebat di Mahkamah Syariah bertujuan menimbulkan rasa sesalan kepada pesalah, bukannya untuk menyakitkan. Di bawah undang-undang Islam, pesalah dirotan di bahagian belakang badan menggunakan rotan kecil. Mereka juga lengkap berpakaian.
Jika pesalah lelaki, sebatan dikenakan dalam keadaan berdiri. Jika pesalah itu perempuan, dalam keadaan duduk. Bagi pesalah yang mengandung, pelaksanaan hukuman ditangguhkan dan boleh dilaksanakan dua bulan selepas bersalin.
@Zahirah Bahari
+60109647961
Bandar Saujana Putra 

Older Post ►