Website - Blog
Powered by Facebook - Website

Thursday, July 27, 2023

[1485.23] PENGURUSAN KEHAKIMAN (JUDICIAL MANAGEMENT)


Di bawah seksyen 405 Akta Syarikat 2016, pihak syarikat yang tidak berupaya membayar hutang atau menanggung beban hutang tinggi tetapi masih mempunyai pendapatan daripada projek dan pembayaran tunggakan sedia ada, boleh memohon kepada mahkamah tinggi untuk diletakkan di bawah satu Pengurus Kehakiman yang dilantik untuk menguruskan pendapatan dan pembayaran hutang.
Apabila perintah ini diperolehi, ia bebas daripada tuntutan dan permohonan penggulungan sementara pendapatan diperolehi dan hutang dibayar di bawah pengurusan yang dilantik.
Ia boleh dibuat melalui Saman Pemula dan Afidavit Sokongan. Walaupun ia dibuat oleh syarikat secara exparte, tetapi pihak-pihak lain boleh masuk sebagai pihak pencelah.
Cuma nak cakap, tak puashati kalau hutang berpuluh juta sengaja lewatkan bayar. Mohon Pengurusan Kehakiman tetapi gaya hidup Pemegang Syer dan Pengarahnya sangat mewah. Beli beg berpuluh ribu itu celah gigi. Kenapa ramai tak takut Tuhan?


 

Monday, July 24, 2023

[1484.23] ACTORI INCUMBUT PROBATIO


Ia adalah sama dengan konsep pembuktian Islam yang mana bermaksud siapa yang membawa tuntutan, ia perlu membuktikan berkenaan. Dalam perundangan sivil atau jenayah, pihak menuntut atau mendakwa adalah terbeban untuk membuktikan tuntutan/ dakwaan pada kadar beban pembuktian prosiding samada pada imbangan kebarangkalian atau melepasi keraguan munasabah. Manakala dalam kes sivil melibatkan alegasi frod terlibat, tuntutan melalui saman perlu dibuktikan melampaui keraguan munasabah.
Ini dirujuk kepada seksyen 101, 102 dan 103 Akta Keterangan 1950 yang mana antara lain menyebut:
101.Burden of proof.
(1) Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability, dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.
(2) When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.
102.On whom burden of proof lies.
The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side.
103.Burden of proof as to particular fact.
The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person.
Rujuk kepada: Goh Cheng Teik & Anor v. Syarikat Goh Guan Ho & Ors [1996] 3 MLRH 881, Wong Koon Peng & Yang Lain Vs. Venice Hill Resort Living Sdn Bhd & Yang Lain dan Kes yang lain [2010] 17 MLRH 391, Mohd Nor Dagang Sdn Bhd v. Tetuan Mohd Yusof Endut & Associates [2001] 1 MLRH 124, CAS v. MPPL & Anor [2022] MLRHU 1141, Ranbaxy (Malaysia) Sdn Bhd v. Ei Du Pont Nemours And Company [2012] 4 MLRA 370, Chu Boon Yeh & Anor v. Kerajaan Malaysia [2015] 4 MLRH 612


 

[1483.23] TANAH - HAK TIDAK BOLEH DISANGKAL


Selaku pemilik berdaftar di bawah seksyen 340 Kanun Tanah Negara, hakmilik penama ke atas hartanah tersebut adalah tidak boleh disangkal kecuali pihak menuntut membuktikan sebaliknya sebagaimana kehendak seksyen 340 (2) dan (3) Kanun Tanah Negara (antaranya) yang mana terdapat fraud dan pemalsuan dalam cara mendapatkan tanah berkenaan. Tanpa membuktikan melalui Saman dan atas beban imbangan kebarangkalian, unsur-unsur di bawah peruntukan berkenaan, Mahkamah Tinggi tidak boleh mengganggu hakmilikan Pemilik/Penama.
Sila rujuk: Seksyen 340(1), (2) dan (3) Kanun Tanah Negara 1965, OCBC Bank (M) Bhd v. Lee Lee Fah [2000] 1 CLJ 71, Kamarulzaman bin Omar & Ors vs Yakub bin Husin & Ors [2013] MLJU 1412, Tan Ying Hong v Tan Sian San [2010] 2 MLJ 1, Teh Bee v K Maruthamuthu [1977] 2 MLJ 7, Au Meng Nam vs. Ung Yak Chew [2007] 5 MLJ 136, Muthammah vs. Masri Mohammed [2000] 5 MLJ 518, Govindasamy s/o Muthulingam v Ooi Kee Chye & Anor [2012] 7 MLJ 254,


 

[1482.23] CERITA BAB SEKSYEN 4(1)(a) AKTA HASUTAN 1948


(Soalan asal - ... Nusi kena kes seksyen lagu mana gak?... bla.. bla)
Kalau ikut pertuduhannya, sebegini peruntukan dan hukumannya;
4.Offences.
(1) Any person who -
(a) does or attempts to do, or makes any preparation to do, or conspires with any person to do, any act which has or which would, if done, have a seditious tendency;
(b) ........;
(c) .......; or
(d) ......
shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable for a first offence to a fine not exceeding five thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding three years or to both, and, for a subsequent offence, to imprisonment for a term not exceeding five years; and any seditious publication found in the possession of the person or used in evidence at his trial shall be forfeited and may be destroyed or otherwise disposed of as the court directs.
Kalau dibaca sekali imbas, susah nak kait dan faham dengan pertuduhan, peruntukan dan kata-kata YAB Sanusi tempohari. Tetapi mungkin melalui dokumentasi di bawah seksyen 51A CPC kelak akan lebih jelas. Bukanlah satu keperluan bagi pendakwaan memberikan pertuduhan yang jelas kepada tindakan yang menjadi pertuduhan di bawah seksyen 4(1) Akta Hasutan 1948 sebagaimana kes-kes jenayah lain.
Rujuk - Karpal Singh Ram Singh v. PP & Another Appeal [2016] 5 MLRA 106, Fan Yew Teng v. PP [1975] 1 MLRA 439, PP vs. Muhammad Syahmizal Azizan [2022] 6 MLRH 660,
Pendakwaan perlu membuktikan pertuduhan di bawah seksyen 4(1)(a) berkenaan sudut perbuatan (actus reus) dan niat (mens rea) OKT yang mana atas beban bukti melampauai keraguan munasabah. Akta ini terutama seksyen 4 dan 9 juga antara satu sempadan kepada Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan yang mana hak bersuara Malaysia adalah terhad kepada beberapa peruntukan undang-undang bagi menjaga keamanan dan keharmonian Malaysia.
Rujuk - Datuk Seri Anwar Ibrahim vs. Kerajaan Malaysia & Anor [2021] 6 MLRA 42, Lee May Ling v. PP [2018] MLRHU 1235
Tolak tepi isu propaganda, kena mengena politik, Akta Hasutan ini antara senjata kepada kedudukan ADUN/MP yang mana boleh lucut jika ada sabitan denda melebihi RM2000. Dalam peruntukan ini, denda sehingga RM5000 boleh dikenakan. Ramai wakil rakyat kena termasuk kes popular berkaitan mendiang Karpal Singh.


 

[1481.23] ELEMEN PENTING PERTUDUHAN ROGOL


Pendakwaan kes seksual boleh dikatakan sebagai “easy to accuse but difficult to defend”. Adalah menjadi satu keperluan dan amalan biasa (practice and prudence) di dalam kes-kes seksual, bukti-bukti sokongan (corroboration) seperti Ahli Kimia, doktor dan bukti dokumentari diperlukan bagi menyokong keterangan Pengadu dan bukan berdasarkan keterangan lisan yang bercerita sahaja walaupun Mahkamah boleh menerima keterangan pengadu secara tunggal tertakluk kepada kredibiliti dan tiada keperluan kepada keterangan sokongan.
Rujuk: Ab Malek Atan v. PP [2002] 6 CLJ 407
Antara elemen yang perlu dibuktikan keras dalam pertuduhan rogol ialah;
1. Berlakunya kemasukkan (penetration)
Perlu dibuktikan kemasukkan kemaluan lelaki telah memasuki kemaluan perempuan dan boleh dibuktikan mealui keterangan terus atau ikut keadaan seperti koyakan baru. Selain itu mangsa mesti melihat kemasukkan tersebut iaitu kemaluan dan bukan semata-mata anggapan kemaluan yang telah dimasukkan seperti rasa, fikir dan sebagainya. Identiti lelaki yang memasukkan kemaluan juga perlu dikenalpasti dan meletakkan lelaki berkenaan pada kelakuan jenayah sebagaimana masa, tempat dan tindakan sebagaimana pertuduhan berkenaan.
Rujuk: Nasrul Annuar Abd Samad v. PP, Aparav Sathiah v. Public Prosecutor
2. Kerelaan
Perlu dibuktikan melepasi keraguan munasabah bahawa tindakan jenayah ini dilakukan tanpa kerelaan seorang wanita. Perlu diingatkan bahawa perempuan di bawah umur iaitu 16 tahun adalah secara statutorinya tidak mampu memberikan kerelaan. Maka isu kerelaan adalah tidak wujud bagi pertuduhan rogol statutori. Namun, beban kepada pendakwaan untuk membuktikan bahawa perempuan berkenaan adalah di bawah umur. Anggapan pada dokumen tertentu atau wajah muda atau keterangan lisan adalah tidak mencukupi untuk menerima keesahan umur mangsa.
Rujuk: Jamaluddin Hashim v. PP,


 

[1480.23] SEKSYEN 34 – NIAT BERSAMA


Pertuduhan bagi sesuatu jenayah akan dibuat kepada seorang dan pertuduhan lebih daripada seorang akan dihubungkan melalui seksyen 34 CPC, iaitu niat bersama. Contohnya; A merompak dan B hanya menunggu sebagai pemandu. B adalah bertanggungan melakukan jenayah rompak seperti A sebagaimana niat bersama melakukan jenayah berkenaan.
Pendakwaan perlu membuktikanbahawa wujudnya antara OKT satu pra perancangan bersama untuk melakukan jenayah tersebut. Pra Perancangan ini tidak perlu wujud jauh masa sebelum jenayah dilakukan tetapi boleh timbul pada masa jenayah dilakukan dan boleh dilihat sudut sumbangan dan tindakan pihak-pihak OKT dalam melakukan jenayah berkenaan.
Niat bersama ini perlu ada dalam persama di minda dalam melakukan jenayah itu secara bersama. Ia bukan sekadar perlu ada pra perancangan bersama sahaja untuk menjadikan OKT wujudnya niat bersama tetapi pendakwaan perlu buktikan melalui keterangan langsung atau mengikut keadaan bahawa OKT mempunyai niat bersama untuk melakukan jenayah itu secara bersama sebagaimana jenayah dalam pertuduhan. OKT juga mengambil bahagian dan melakukan jenayah berkenaan sebagaimana pra perancangan bersama ke atas jenayah berkenaan.
Rujuk:
PP v. Tee Chih Wei & Other Appeals [2017] 3 MLRH 59
Public Prosecutor v Azilah bin Hadri & Anor [2015] 1 MLJ 617
PP v. Mohd Sapawi bin Ab Talib & Ors [2021] 2 MLRH 416)
Nota: Semoga panel Mahkamah Persekutuan bersama saya hari ini. Tipis pun okay la!


 

[1479.23] PERTUDUHAN YAB SANUSI


Bila YAB Menteri Besar Kedah kena tuduh di Mahkamah hari ini ramai juga bertanya kat komen dan PM page dan saya tentang isu ini. Pertama, menjadi kebiasaannya kami tidak komen kepada perkara sedang dibicarakan kecuali untuk menjawab beberapa sudut secara akademik sahaja. Jadi soalan panas yang kami tidak dapat kami jawab secara terbuka. Page ini sekadar untuk mendidik dan bukan untuk propaganda mana-mana cabang politik.
Pertuduhan untuk halang Sanusi di Piliharaya ?
Sudut pencalonan rasanya ini berikan kesan lebih baik. Netizen suka orang glamour dan tindakan beliau dituduh hanya menaikkan rating populariti sudut politik orang awam. Kes ini tidak beri kesan untuk dicalonkan sebagai calon DUN mahupun sebagai Menteri Besar. Tetapi kalau ada sabitan kepada pertuduhan berkenaan, kita akan hadap Piliharaya Kecil (PRK) DUN Jeneri (kalau dicalonkan di sana la).
Adakah kes hasutan dikatakan kepada Sultan Selangor oleh Sanusi mempunyai merit?
Saya melihat video berkenaan dan nyatakan pada pandangan peribadi bahawa memang ada merit kepada tindakan beliau kepada pertuduhannya. Tidak boleh salahkan kepada situasi politik semata-mata (jika ada).
Cuma dalam tindakan itu adalah bukan secara terus (direct) tetapi lebih kepada penggunaan bahasa dan perbandingan yang salah tetapi pemahaman adalah jelas. Di dalam perundangan jenayah, selain actus reus, niat atau mens rea juga perlu dibuktikan oleh pendakwaan bahawa tindakan itu disedari dan diketahui salah dan perumpamaan dan bandingan yang dibuat adalah memperlekehkan institusi dan Sultan Selangor. Ini adalah isu perundangan yang menjadi penentu samada ia suatu jenayah atau sebaliknya meskipun actus reus dibuktikan oleh pendakwaan.
Melihat sebagai institusi Kerajaan Selangor untuk mempertahan dan mengekalkan kewibawaan Raja berdaulat. Samada pertuduhan itu berjaya dibuktikan dan disabitkan atau tidak, saya percaya outcome adalah tidak penting kepada insitusi tetapi lebih kepada kewibawaan perlu dijaga secara berterusan oleh rakyat Malaysia mahupun bukan rakyat Selangor secara spesifik.
Bukan sahaja berkaitan 3R tetapi apa jua percakapan kita dan siapa pun kita, jagalah perkataan dan bahasa. Orang Melayu berpesan "kerana mulut badan binasa". Rasullullah SAW berpesan "Cakap perkara bermanfaat atau diam".
Simple!


 

Older Post ►