Website - Blog
Powered by Facebook - Website

Monday, January 9, 2023

[1362.23] PESALAH BERHAK KEPADA LAPORAN MAKLUMAT PERTAMA (FIR)


Pesalah berhak kepada Laporan Maklumat Pertama (FIR) sepertimana SEKSYEN 51A KANUN TATACARA JENAYAH:-
Di dalam kes ANTHONY GOMEZ V KETUA POLIS DAERAH KELANTAN [1977] 2 MLJ kes Mahkamah Persekutuan di mana Suffian LP memutuskan seperti berikut:-
“public document within the meaning of s74 of the Evidence Act 1950. Although s76 of the Evidence Act 1950 is silent as to the right of the applicant to inspect the FIR, his Lordship opined that the accused had a right to inspect the FIR and to be supplied with a copy of it under the common law because of his interest in it.”
Merujuk HUSDI V PP [1979] 2 MLJ 304 dimana Syed Othman FJ mengulas mengenai hak tertuduh untuk dibekalkan dengan salinan FIR dengan contoh berikut:
“If a woman lodges a complaint alleging rape, by supplying the accused with the FIR, he is given an opportunity to explain the circumstances; he may show that the woman consented.
Similarly, if he is accused of murder in a FIR, he may explain that he was elsewhere at that time, or that the act was an accident.
Since in the accident cases, copies of FIR are supplied on payment of a prescribed fee, then there should be no distinction with supply of copies of the FIR in criminal cases.”
NOTA: GAMBAR SEKADAR HIASAN
OLEH: Maisarah Norkefli


 

[1361.23] SAKSI YANG DILINDUNGI – SOSMA 2012


Saksi yang dilindungi ditakrifkan di dalam SEKSYEN 3 SOSMA 2012 yang menyatakan seperti berikut:-
"saksi yang dilindungi" ertinya seorang saksi yang pendedahannya akan menjejaskan pengumpulan keterangan atau risikan atau membahayakan nyawa dan keselamatan dirinya.”
Di bawah SEKSYEN 14(1) SOSMA 2012, peruntukan itu memperuntukkan pemberian keterangan oleh seorang saksi secara khusus untuk melindungi identitinya. Saksi yang dilindungi tidak akan dilihat atau didengar oleh tertuduh atau peguamnya.
Jika mana-mana saksi pendakwaan enggan mendedahkan identitinya dan ingin memberikan keterangan dimana tidak dapat dilihat atau didengar oleh tertuduh atau peguamnya, Pendakwa Raya boleh membuat permohonan lisan kepada mahkamah dan prosedur dalam seksyen 14 SOSMA akan diguna pakai. Mahkamah hendaklah mengadakan inkuiri di kamera dengan menyoal saksi berkenaan untuk memuaskan Mahkamah tentang keperluan melindungi identiti saksi itu. Ini akan berlaku tanpa kehadiran tertuduh dan peguamnya. Sekiranya mahkamah memutuskan untuk melindungi identiti saksi, mahkamah hendaklah memberitahu Pendakwa Raya dalam tempoh tujuh hari dari inkuiri dan pihak pendakwaan boleh merayu terhadap keengganan mahkamah untuk melindungi identiti saksi dalam tempoh tujuh hari dari tarikh keputusan itu.
NOTA: GAMBAR SEKADAR HIASAN
OLEH: Maisarah Norkefli


 

[1360.23] HAK TERTUDUH SEJURUS DITANGKAP


Setelah ditangkap dan ditahan oleh pegawai polis, pegawai polis yang menjalankan siasatan hendaklah segera memaklumkan kepada waris tertuduh mengenai penangkapan dan penahanannya. Pegawai polis itu juga membenarkan tertuduh mempunyai akses untuk berunding dengan peguam pilihannya.
SEKSYEN 5(2) SOSMA 2012 selanjutnya memperuntukkan bahawa seseorang pegawai polis yang berpangkat Superintendan boleh memberi kuasa penangguhan tidak lebih daripada 48 jam untuk perundingan undang-undang jika terdapat alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa pelaksanaan hak itu akan mengganggu keterangan yang berkaitan dengan kesalahan keselamatan yang mana ia akan membawa kepada kemudaratan yang lain, kemungkinan orang lain yang disyaki telah melakukan kesalahan sedemikian tetapi belum ditangkap dimaklumkan atau ia akan menghalang pemulihan harta yang diperoleh akibat daripada kesalahan tersebut.
NOTA: GAMBAR SEKADAR HIASAN
OLEH: Maisarah Norkefli


 

Tuesday, January 3, 2023

[1359.22] NIAT BERSAMA DALAM SUATU KESALAHAN


SEKSYEN 34 KANUN KESEKSAAN memperuntukkan seperti berikut:-
“34. Each of several persons liable for an act done by all, in like manner as if done by him alone.
When a criminal act is done by several persons, in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if the act were done by him alone.”
Di dalam kes NAMASIYAM & ORS V PP [1987] 2 MLJ 336, Mahkamah Agung menjelaskan seperti berikut:-
“common intention requires prior meeting of the minds and presupposes some prior concert. It is not enough to prove holding the same intention or sharing some other intention. thus , it proven either by direct or by circumstantial evidence that there was:-
(a) A common intention to commit the very offence of which the accused persons are sought to be convicted
(b) Participation in the commission of the intended offence in furtherance of that common intention.”
NOTA: GAMBAR SEKADAR HIASAN
OLEH: Maisarah Norkefli


 

[1358.22] PEMBERHENTIAN PROSIDING


PERKARA 145(3) PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN yang memperuntukkan bahawa Pendakwa Raya mempunyai kuasa budi bicara yang luas untuk memberhentikan apa-apa prosiding bagi sesuatu kesalahan. Ini juga boleh dilihat di dalam SEKSYEN 254 (1) DAN 254(2) KANUN TATACARA JENAYAH memperuntukkan peruntukan yang sama untuk menghentikan prosiding pada mana-mana peringkat penghakiman perbicaraan.
Kuasa untuk menghentikan prosiding hanya terpakai kepada Pendakwa Raya sahaja. Dalam PP V HLS PERERA [1977] 1 MLJ 12 Harun J menyatakan:-
“According to Article 145 of the Federal Constitution only the Attorney General has the power to institute, conduct or discontinue any proceedings for an offence. Until he makes up his mind the court have to wait. Magistrate therefore have no business to usurp the functions of the Attorney General.”
Merujuk kepada kes PP V ZAINUDDIN & ANOR [1986] 2 MLJ 100 Mahkamah Agung (Salleh Abbas LP) berkata sedemikian:-
“Since the Attorney General has this power exercisable at his discretion, it is not for the court to say when the prosecution has close its case or has come to an end.”
NOTA: GAMBAR SEKADAR HIASAN
OLEH: Maisarah Norkefli


 

Thursday, December 29, 2022

[1357.22] LAPORAN MAKLUMAT PERTAMA/FIRST INFORMATION REPORT (FIR)


Laporan maklumat pertama (FIR) merujuk kepada maklumat awal yang berkaitan dengan kesalahan yang diberikan kepada pegawai polis. Kebiasaannya, ianya dibuat sangat awal selepas kejadian dan menjadi asas kes, di mana polis akan memulakan siasatan mereka. Ia juga dikenali sebagai aduan kepada polis, atau laporan polis. Siasatan polis bermula dengan FIR tetapi FIR bukanlah syarat duluan kepada permulaan siasatan polis. Ini merujuk kepada SEKSYEN 107 KANUN TATACARA JENAYAH.
Individu yang boleh membuat FIR tidak terhad kepada mangsa sahaja. Antara individu yang boleh membuat FIR adalah saksi mata, mangsa atau orang yang tidak berpuas hati dengan kejadian tersebut, orang yang lalu atau ‘hearsay’, pegawai polis yang mempunyai pengetahuan atau mengesyaki berlakunya sesuatu jenayah, orang yang menyedari berlakunya suatu kesalahan tanpa pengetahuan peribadi, Saudara atau rakan atau orang yang terkilan dan tertuduh sendiri.
Pendaftaran FIR tidak boleh ditolak Ini dapat dilihat di dalam SEKSYEN 107(4) KANUN TATACARA JENAYAH yang memperuntukkan seperti berikut:-
“107. Maklumat mengenai kesalahan.
(4) Pegawai polis hendaklah wajib untuk menerima apa-apa maklumat berkenaan dengan mana-mana kesalahan yang dilakukan di mana-mana di dalam Malaysia.”
NOTA: GAMBAR SEKADAR HIASAN
OLEH: Maisarah Norkefli


 

[1356.22] PENDAPAT SAKSI PAKAR


Pendapat pakar adalah diperlukan di dalam sesuatu prosiding. Hal ini kerana, sesetengah bidang pengetahuan tertentu yang mungkin berkaitan dengan sesuatu kes namun berada di luar kemahiran orang awam. Oleh itu, mahkamah memerlukan bantuan individu yang mahir dalam bidang tertentu. Individu biasa tidak boleh memberi keterangan tentang punca kematian seperti peluru datang dari pistol tertentu, atau seseorang individu mengalami skizofrenia, atau sama ada air mani diambil daripada mangsa rogol menunjukkan jenis darah tertentu, atau bahan digunakan untuk membina bangunan, atau kesan cap jari yang diambil dari tempat kejadian sepadan dengan tertuduh.
Merujuk kepada SEKSYEN 45 AKTA KETERANGAN yang memperuntukkan seperti berikut:-
“45. Pendapat pakar.
(1) Apabila mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat atas sesuatu perkara mengenai undang-undang negara asing atau mengenai sains atau seni, atau tentang identiti atau ketulenan tulisan tangan atau cap jari, maka pendapat atas perkara itu daripada orang yang mempunyai kemahiran khusus dalam undang-undang negara asing, sains atau seni itu atau dalam soal tentang identiti atau ketulenan tulisan tangan atau cap jari, ialah fakta berkaitan.
(2) Orang sedemikian itu dipanggil pakar.”
NOTA: GAMBAR SEKADAR HIASAN
OLEH: Maisarah Norkefli


 

Older Post ►