Monday, July 24, 2023

[1483.23] TANAH - HAK TIDAK BOLEH DISANGKAL


Selaku pemilik berdaftar di bawah seksyen 340 Kanun Tanah Negara, hakmilik penama ke atas hartanah tersebut adalah tidak boleh disangkal kecuali pihak menuntut membuktikan sebaliknya sebagaimana kehendak seksyen 340 (2) dan (3) Kanun Tanah Negara (antaranya) yang mana terdapat fraud dan pemalsuan dalam cara mendapatkan tanah berkenaan. Tanpa membuktikan melalui Saman dan atas beban imbangan kebarangkalian, unsur-unsur di bawah peruntukan berkenaan, Mahkamah Tinggi tidak boleh mengganggu hakmilikan Pemilik/Penama.
Sila rujuk: Seksyen 340(1), (2) dan (3) Kanun Tanah Negara 1965, OCBC Bank (M) Bhd v. Lee Lee Fah [2000] 1 CLJ 71, Kamarulzaman bin Omar & Ors vs Yakub bin Husin & Ors [2013] MLJU 1412, Tan Ying Hong v Tan Sian San [2010] 2 MLJ 1, Teh Bee v K Maruthamuthu [1977] 2 MLJ 7, Au Meng Nam vs. Ung Yak Chew [2007] 5 MLJ 136, Muthammah vs. Masri Mohammed [2000] 5 MLJ 518, Govindasamy s/o Muthulingam v Ooi Kee Chye & Anor [2012] 7 MLJ 254,


 

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►