Monday, July 3, 2023

[1464.23] PENGEMUKAAN DOKUMENTASI / EKSHIBIT TIDAK BERKAITAN


Dalam menjalankan kes Pendakwaan, menjadi budibicara pendakwaan untuk mengemukakan dokumentasi atai ekshibit tertentu dalam menguatkan kes atau membuktikan elemen pertuduhan tertentu.
Namun dalam pengemukaan ekshibit ini, Hakim atau peguambela boleh memberhentkan dan/atau membantah pengemukaan mana-mana ekshibit yang tidak berkaitan dan tidak relevan dengan saksi dan juga pertuduhan.
Ada beberapa alasan kenapa pengemukaan dokumen/ekshibit dibuat walaupun ia dilihat tidak berkaitan. Pertama; Pembuktian Kelakuan Buruk/Jenayah (Bad Character). Kedua; Re Gestae dalam membuktikan perjalanan dan tindakan kepada perbuatan jenayah yang dipertuduhkan.
Dalam membantah, peguambela perlu hujahkan dokumen berkenaan tidak relevan berdasarkan tidak melibatkan sabjek dan elemen dalam pertuduhan kes berkenaan. Biasanya mahkamah akan membenarkan bantahan kecuali pendakwaan boleh memberikan penjelasan relevannya tindakan berkenaan setelah mengambilkira pertuduhan ataupun dua perkara tujuan lain dinyatakan di perenggan di atas.


 

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►