Monday, May 29, 2023

[1447.23] BILANGAN SAKSI YANG LEBIH BANYAK ATAU KUALITI SEORANG SAKSI?


Seksyen 134 memperuntukkan bahawa tiada bilangan tertentu bagi saksi dikehendaki dalam manamana kes untuk membuktikan sesuatu fakta. Seksyen 134 khususnya menyatakan bahawa tiada bilangan saksi tertentu diperlukan untuk membuktikan sebarang fakta. Hal ini bermakna bahawa keterangan seorang saksi, jika dipercayai, adalah mencukupi untuk membuktikan sebarang fakta. Hal ini sekaligus menjadikan bahawa dalam apa jua keadaan, keterangan seorang saksi, jika dipercayai, adalah mencukupi untuk membuktikan sebarang fakta.
Oleh yang demikian, Mahkamah boleh bertindak atas keterangan seorang saksi, walaupun tidak disokong, atau atas bukti dokumen yang dibuktikan dengan sewajarnya tanpa keterangan sedemikian sama sekali, seperti yang direkodkan di dalam kes Wright lwn. Tatham, 5 C & F 670 dan kes Khaw Cheng Bok lwn Khaw Cheng Poon [1998] 3 MLJ 457.
Seksyen 134 adalah berdasarkan satu ‘maxim’ iaitu “Testes ponderantur, bukan numerantur” yang didefinisikan sebagai bukti untuk ditimbang dan bukan untuk dikira. Turut direkodkan di dalam kes The Wagon [1895] hlm. 156, 159, diputuskan bahawa seorang saksi yang boleh dipercayai mengatasi mana-mana bilangan saksi lain. Hal ini adalah kerana umumnya, Mahkamah lebih mementingkan “kualiti” dan bukannya “kuantiti” bukti.


 

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►