Monday, April 11, 2022

[1156.22] FATWA HIBAH HARTA DALAM GADAIAN


Asas hibah adalah harta yang dimiliki. Bukan harta yang masih terhutang atau tidak dimiliki secara penuh. Ini fatwa bagi Selangor tentang hibah harta yang dalam gadaian seperti rumah anda yang dibeli dan masih hutang bank dan digadai kepada bank pembiaya.
Asalkan syarat antara dua itu dipenuhi, maka ia sah.
Walaupun pemakaian pandangan nazhab lain digunakan, ia terhad kepada pandangan lompong atau kegendak semasa.


 

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►