Monday, June 12, 2023

[1458.23] MAKLUMAN BERHENTI MENJADI PEGUAM


Apabila permohonan petisyen dibenarkan oleh Mahkamah Tinggi, seorang induvidu dibenarkan untuk beramal sebagai peguambela dan peguamcara. Namun untuk beramal secara tahunan menjadi syarat ke atas peguam berdaftar dan memiliki sijil tahunan daripada Majlis Peguam Malaysia dan Mahkamah Malaysia.
Namun apabila seorang peguam tidak lagi berniat tidak lagi untuk beramal selaku peguam, perkara ini dimaklumkan kepada Majlis Peguam Malaysia dalam tempoh segera. Kegagalan tersebut boleh akibatkan daftarai induvidu selaku peguambela dan peguamcara boleh terbatal jika ia diputuskan oleh lembaga tatatertib peguam-peguam (LTPP).
Pembatalan daftarai tersebut hanya boleh dibuat melalui semakan kehakiman terhadap keputusan LTPP.


 

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►