Wednesday, April 26, 2023

[1414.23] “BOLEH SEMAKAN KEHAKIMAN DIBUAT SELEPAS 3 BULAN?”


Boleh. Tetapi satu permohonan/usul bagi memfailkan Permohonan Semakan Kehakiman di luar masa perlu difailkan di Mahkamah dengan menyatakan permohonan dan alasannya. Juga disokong oleh Afidavit Sokongan yang antara lain menyatakan alasan-alasan menjustifikasikan kelewatan berbuat sedemikian.
Amat jarang permohonan ini dibenarkan sekiranya alasan hanya berkisarkan faktor jarak, perlantikan peguam, ketiadaan kewangan dan kejahilan undang-undang.


 

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►