Monday, June 15, 2020

[𝟲𝟮𝟵.𝟮𝟬] 𝗞𝗲𝘀𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗺𝗼𝗿𝗮𝗻𝗱𝘂𝗺 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗲𝗳𝗮𝗵𝗮𝗺𝗮𝗻 (𝗠𝗼𝗨)


MoU bukan satu #perjanjian khusus. Maka tidak langsung, ia bukan suatu yang mengikat. Terma MoU adalah lebih kepada #persefahaman antara pihak yang menandatangani. Bukan terma yang mengikat pihak-pihak kepada satu tindakan atau matlamat yang khusus. Maka tiada satu #tanggungjawab pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa-apa #matlamat.
#Pelanggaran atau pengingkaran persefahaman di dalam dokumen #MoU tidak memberikan kesan #perundangan seperti boleh tuntutan di Mahkamah atau Arbitrasi.
MoU menjadikan satu pihak berhubungan atas matlamat tertentu tetapi tidak mempunyai kesan perundangan dan tidak mengikat pihak terlibat atas dasar #personal atau #portfolio.
𝗡𝗼𝘁𝗮: Bersama kelas advokasi Fakulti Undang-Undang UKM

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►