Wednesday, August 20, 2014

Hujahan Di Mahkamah Rayuan Di Hadkan kepada 15 Minit?

"Tempoh hujahan lisan bagi setiap pihak adalah terhad kepada 15 minit sahaja. Sebarang lanjutan masa adalah tertakluk kepada budi bicara Pengerusi Panel." - Mahkamah Rayuan Malaysia 


Pekeliling Baru.. Saya tak berapa faham tang ni.. — at Hisham Nazir & Co.

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►