Thursday, April 17, 2014

PERINTAH MAHKAMAH, FAEDAH DAN PERLAKSANAANPERINTAH MAHKAMAH, FAEDAH DAN PERLAKSANAAN

Apabila satu perintah atau penghakiman dibuat oleh yang Mahkamah, maka perintah tersebut boleh disimpan selama 6 tahun. Dalam tempoh tersebut, Pemiutang Penghakiman boleh melaksanakan perintah tersebut (sekira gagal dipatuhi) melalui apa jua cara perlaksanaan melalui Mahkamah seperti bamkrapsi, garnishi dan sebagainya.


Pemiutang Penghakiman boleh memohon lanjutan keesahan perintah tersebut selama 6 tahun lagi sekiranya perlu dan perlu kebenaran dan perintah Mahkamah untuk tujuan tersebut.

Selepas satu penghakiman atau perintah dibuat mengenai kos atau nilai tuntutan, satu nilai faedah sebanyak 8% setahun boleh dikenakan kepada Penghutang Penghakiman dan direkodkan sebahagian dalam Perintah dan Penghakiman tersebut.

Ini akan membuatkan nilai tuntutan sebanyak RM17ribu mungkin akan menjadi RM25ribu semasa penghakiman. Ia akan meningkat kepada RM37ribu semasa Petisyen Kebankrapan di failkan.

Ramai orang dibankrapkan atas nilai faedah berbanding nilai hutang asas. 

"Tak silap melalui rule of court 2012, 8% dipinda kepada 5%."

Hati-hati! - @hisham nazir
0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►