Thursday, February 24, 2022

[1096.22] PINDAH MILIK HARTANAH


Secara ringkasnya, ‘conveyancing’ adalah proses pemindahan hak milik sesuatu hartanah dari seorang individu ke individu lain. Biasanya proses ini berlaku antara penjual dan pembeli, yang kedua-duanya telah menandatangani kontrak penjualan hartanah. Urusan pemindahan hak milik hartanah boleh dilakukan dalam dua cara: Sama ada mengupah seseorang, iaitu peguam yang berpengalaman dan layak dalam hal-hal begini, atau buat saja sendiri. Berdasarkan Seksyen 43 Kanun Tanah Negara 1965, orang yang membeli rumah atau tanah mesti mencapai usia majoriti yang sah disini udang-undang.
Anda juga perlu mendapatkan maklumat terkini mengenai hak milik tanah tersebut. Anda boleh melakukan carian tanah (land search) di pejabat tanah.Antara maklumat penting yang akan temui dalam keputusan carian tanah adalah;
• Jika tanah tersebut dikenakan Sekatan Kepentingan (caveat), ia bermaksud pemilik tanah atau Penjual tidak boleh berurusan dengan tanah tersebut kecuali dengan mendapatkan kelulusan dari Pihak Berkuasa Negeri
• Jika tanah sedang digadaikan kepada pihak bank, maka Pembeli perlu meminta Penjual/penjual untuk melepaskan gadaian terlebih dahulu atas tanah.
Semua pihak perlu membuat kesepakatan atau menyetujui harga pembelian penuh serta jadual pembayaran. Contohnya, deposit awal (earnest deposit), baki deposit (balance deposit) dan baki harga belian (balance purchase price). Setelah baki harga pembelian dibayar sepenuhnya, nama pemilik baru akan didaftarkan pada hakmilik dan hakmilik baru akan dikeluarkan oleh Pejabat Tanah.
NOTA: Gambar sekadar hiasan


 

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►