Monday, November 1, 2021

[1016.21] KAUSA TINDAKAN MELALUI WRIT SAMAN


General Rule
Aturan 5 Kaedah 1 Kaedah-Kaedah #Mahkamah 2012: Prosiding hendaklah dimulakan sama ada melalui Saman #Pemula atau melalui #Writ.
Writ Saman (A 5 K 2 KKM 2012): #Prosiding yang dalamnya suatu pertikaian fakta yang substansial yang mungkin berbangkit, hendaklah dimulakan melalui writ.
● Pertikaian fakta substansial yang berbangkit
Kes SEAH CHOON CHYE v. SARASWATHY DEVI [1970] 1 MLRH 172, Mahkamah Tinggi memberikan panduan kes yang melibatkan isu fraud adalah dimulakan dengan pemfailan Writ Saman dan BUKAN Saman Pemula. Hal ini kerana terdapatnya konflik keterangan dan keperluan untuk mengambil bukti, maka, prosiding harus dimulakan dengan Writ Saman.
Izatul Nabila
+60109647961


 

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►