Thursday, September 11, 2014

Masalah Kontrak Sivil Yang Rumit

https://www.facebook.com/pages/Hisham-Nazir-Co/150937861626574

SOALAN WAJIB BAHASA MELAYU
UNTUK PEGUAMCARA KANAN SIVIL

"kalau Hakimi ingkar pada perjanjian di bawah, bolehkah mana-mana pihak dalam kontrak tersebut mengambil tindakan perundangan sivil terhadap Hakimi untuk gantirugi, injunksi atau mana-mana remedi lain. Bincangkan" (20 markah)


https://www.facebook.com/pages/Hisham-Nazir-Co/150937861626574

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►