Friday, January 24, 2020

[552.20] TINGKAH LAKU DALAM MEMBERI KETERANGAN (DEMENOUR)Tingkah laku, riak muka, cara percakapan semasa memberikan keterangan di dalam Mahkamah adalah satu elemen vital yahg perlu diambil kira oleh #Mahkamah dalam menilai #konsistensi dan #kejujuran dalam memberikan #keterangan seseorang saksi dalam kes berkenaan.
Demenour ini boleh direkodkan oleh Mahkamah sendiri atau atas permintaan pihak-pihak di dalam Mahkamah bagi rujukan dan hujahan di akhir kes #pendakwaan / #pembelaan.
#Demenour bukan sahaja isu fakta yang boleh dibangkitkan semasa #hujahan tetapi ia adalah isu undang-undang tentang sejauh mana Mahkamah boleh menilai secara #kritis sesuatu keterangan yang diberikan dengan #kebolehpercayaan seseorang saksi tersebut.

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►