Wednesday, May 3, 2023

[1420.23] TUGAS MAHKAMAH BIDANGKUASA RAYUAN TERHADAP RAYUAN JENAYAH


Apabila kes dirayu atas satu sabitan dan/atau hukuman atas kesalahan jenayah, tugas Mahkamah bidangkuasa rayuan adalah terhad kepada beberapa tugasan khusus. Antara lain;
PERTAMA, Mahkamah meneliti samada sabitan adalah selamat dan bukan samada keputusan Mahkamah Bicara adalah betul atau salah. [ Mohd Johi Said & Anor vs. PP [2004], Mohamad Deraman vs. PP [2010] ]
KEDUA, Mahkamah bidangkuasa rayuan tidak boleh mengganggu dapatan fakta mahkamah bicara kecuali terdapat jelas kekhilafan Hakim Bicara. [ Tan Kim Ho & Anor vs. PP [2009], Kenneth Fook Mun Lee vs. PP [2006], PP vs. Mohd Radzi Abu Bakar [2005], Htwee Nu Maung vs PP [2023] ]


 

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►