Wednesday, March 29, 2023

[1387.23] KUPASAN BERKENAAN SEKSYEN 8 AKTA KETERANGAN DI DALAM KES PUBLIC PROSECUTOR LWN VIJAYA RAJ DAN KES PP LWN MOHD AMIN MOHD RAZALI & ORS


Di dalam kes Public Prosecutor lwn Vijaya Raj [1980] 1 MLRA 333, telah dibincangkan bahawa terdapat percanggahan yang ketara terhadap pembelaan melibatkan keterangan dikemukakan oleh Juruaudit Kerajaan Negeri Sembilan dan Melaka, yang memberi keterangan bahawa pada tahun 1971, iaitu tahun di mana kesalahan itu didakwa telah dilakukan, dia telah cuba mengaudit akaun, bahawa responden mula menangis apabila diminta mengemukakan buku akaunnya, secara tidak lansgung menunjukkan bahawa responden sedar sepanjang Oktober 1971 hingga 1973, apabila dia didakwa, tentang keperluan untuk mengakaunkan pembayarannya.
PP lwn Mohd Amin Mohd Razali & Ors [2002] 1 MLRH 788 telah menyatakan bahawa keterangan yang dikemukakan melibatkan insiden tembakan senjata api yang dilakukan oleh beberapa ahli kumpulan yang dipanggil Persatuan Persaudaraan Ilmu Dalam Al-Ma'unah ("The Al-Ma'unah") di mana kesemua tertuduh kepunyaan di kilang pembuatan bir Carlsberg di Shah Alam, di kilang pembuatan bir Guiness Anchor di Petaling Jaya dan di kuil Batu Caves di Selangor, Mahkamah berpandangan bahawa bukti tembakan senjata api di tiga tempat tersebut adalah relevan di bawah Seksyen 8(2) dan 11(b) Akta Keterangan 1950 (Akta 56).


 

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►