Friday, September 17, 2021

[965.21] RAYUAN ATAU SEMAKAN KEPADA KEPUTUSAN MAHKAMAH INDUSTRI


“Keputusan Mahkamah boleh dirayu?”
Rujuk kepada artikel sebelum ini, tentang ada penyataan yang disebut keputusan Mahkamah Industri tidak boleh dirayu. Jika merujuk kepada peruntukan Akta yang ada, sama ada keputusan Mahkamah Industri atau beberapa keputusan yang lain seperti Lembaga Tatatertib Peguam-peguam dan dan beberapa keputusan yang lain, ia dinyatakan dengan jelas bahawa semua keputusan ini boleh dirayu.
Tetapi yang dimaksudkan dengan ‘Appeal’ (rayuan) adalah bukan bersifat Rayuan dalam kontak perundangan. Tiada pengecualian Notis Rayuan, Rekod Rayuan dan Memorandum melalui proses selepas keputusannya.
Sebaliknya semua dibuat melalui Serahan Kehakiman yang dibuat melalui proses dibawah Aturan 53 Kaedah-kaedah Mahkamah Tinggi 2012. Sebagai apa jua Keputusan Semakan Kehakiman, maka keputusannya boleh dirayu.
Nota: Lama tak ke mahkamah Majistret Jitra


 

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►