Wednesday, June 12, 2019

[412.19] PENANGGUHAN PROSIDING/PERLAKSANAAN (STAY OF PROCEEDING/EXECUTION)
[412.19] PENANGGUHAN PROSIDING/PERLAKSANAAN (STAY OF PROCEEDING/EXECUTION)
Dalam konsep permohonan penangguhan sebegini, kalau dulu masa awal praktis di awal millenium konsep nugatory (dalam bahasa disebut nugatori rasanya) masih terpakai.
Pernohonan perlu dinyatakan alasan dan sebab samada jelas (real) atau andaian masa depan akan berlaku sedemikian atau satu prejudis kepada pihak lawan.
Kami ingat semasa dalam membuat satu permohonan pada 2005 mengenai pernohonan penangguhan di peringkat Mahkamah Rayuan, masa itu ada beberapa kes duluan yang kuat overruled kesemua kes sebelumnya yang mana nugatory tidak cukup sebagai alasan walaupun kemudiaan ada satu faktor jelas akan prejudis / kerugian kepada pihak lawan.
Maka istilah "special circumstances" (keadaan khas) adalah satu alasan dan konsep lebih besar dan jelas kepada permohonan stay berbanding nugatory semata-mata.
Keadaan khas perlu dinyatakan khusus dan dibuktikan melalui afidavit bahawa permohonan ada merit berdasarkan wujudnya keadaan khas tersebut.
Apakah keadaan khas biasanya ditimbulkan?
Tengok pada kes dan boleh rujuk kepada kes duluan. Nak cerita panjang pula. Lay man tanpa asas sistem perundangan tidak mudah faham. Sekadar perkongsian.

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►