Saturday, May 25, 2019

[370.19] APA TUJUAN AKTA BENIH?


APA TUJUAN AKTA BENIH?
Saya pun belum baca dan tengok lagi apa disebut di dalam rangka/deraf Akta berkenaan. Setakat apa yang ditemui, akta berkenaan masih dalam deraf dan berstatus belum siap.
Maksudnya masih dalam usaha deraf oleh pihak Jabatan Peguam Negara dan belum di keluarkan untuk awam.
Cuma isu benih ini, banyak perundangan perlu kepada kawalan. Bukan setakat perundangan harta intelek sahaja. Maklumlah, ada pihak habis berjuta ringgit untuk buat kajian bagi menghasilkan benih yang baik dan berkualiti. Mesti mahu satu keselamatan terhadap kajian berkenaan.
Ini contoh. Tak tahu apa pun lagi peruntukannya. Ini bincang kemudian.

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►