Monday, December 10, 2018

[336.18] ADAKAH RAYUAN BERTINDAK SEBAGAI PERGANTUNGAN PERINTAH MAHKAMAH?

[336.18] ADAKAH RAYUAN BERTINDAK SEBAGAI PERGANTUNGAN PERINTAH MAHKAMAH?
Jawapannya tidak.
Sekiranya mahkamah memutuskan sesuatu prosiding, pihak yang terkilan boleh membuat rayuan kepada keputusan tersebut dalam masa yang ditetapkan kepada Mahkamah berbidangkuasa rayuan.
Tetapi pemfailan Notis Rayuan dan prosiding rayuan itu tidak bersifat sebagai pergantungan perintah Mahkamah tersebut.
Ini bukan sahaja dinyatakan jelas melalui kes-kes duluan tetapi dalan peruntukan khusus. Maka bagi membolehkan pergantungan, satu permohonan perlu dibuat dengan menyatakan alasan-alasannya.
Setelah satu perintah pergantungan dibenarkan maka barulah perintah tersebut digantung (hold) daripada dilaksanakan.

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►