Friday, June 5, 2015

ISU PERKARA TANAH: ANTARA SISTEM TORREN DAN EKUITI


Sistem tanah di Malaysia adalah berdasarkan sistem torren yang mana menjadi elemen penting ialah pendaftaran milikan tanah melalui geran.

Katakan tanah didaftarkan milik A, maka ia adalah milik A. Kecuali ada situasi tertentu yang melibatkan hak di bawah equity ia boleh diputuskan sebaliknya.

Sebagai contoh, B telah membeli tanah A. A mati sebelum menukar milik tanah berkenaan.

Mahkamah boleh putuskan atas dasar equity ia milik B kerana pembelian itu terdapatnya balasan bayaran.

0 komen:

Dah baca sila bagi sepatah kata..

◄ Newer Post Older Post ►